Tehlikesiz Atık
14 Şubat 2021

Tehlikesiz Atık

Tanım gereği tehlikeli olmayan atıklar, bir tehdit oluşturuyormuş gibi görünmese de; bu tür atıklar önemi ç...

Tehlikeli Atık
14 Şubat 2021

Tehlikeli Atık

Yanlış yönetilen tehlikeli atıklar, insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.Basitçe t...

 Hammadde
14 Şubat 2021

Hammadde

Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak, geri kazanım yoluyla hammadde haline getirilen ve tekrar kullanılabilir ür...

Lojistik
14 Şubat 2021

Lojistik

Atıkların sıkılaştırılması ve balya haline getirilmesinden sonra, ilgili geri dönüşüm fabrikalarına transf...

Atıkların Sıkıştırılması
14 Şubat 2021

Atıkların Sıkıştırılma...

Katı atık sıkıştırma için uygun teknik, atığı küçük parçalara ayırmak, karıştırmak için itmek, boşl...

Atık Ayrıştırma
14 Şubat 2021

Atık Ayrıştırma

Atık ayrıştırma, farklı türdeki atıkların belirli bir metod kullanılarak birbirinden ayrılması anlamına gel...

Bizimle Birlikte Doğaya Katkı Sağlayan İş Ortaklarımız